APIE ĮMONĘ

    VšĮ "Vilties pagalba" buvo įsteigta 2008.04.04
2009 metais siekėme gauti socialinės įmonės statusą, kuris buvo suteiktas 2009.10.21, o jau  2010 metų birželio 8 dieną  ir neįgaliųjų socialinės įmonės statusą.

VšĮ Vilties pagalba pagrindinis veiklos tikslas yra ekonominės, socialinės ir edukacinės veiklos vystymas sukuriant ir išlaikant darbo vietas neįgaliųjų tikslinei grupei priklausantiems asmenims, siekiant lygiaverčiai veikti rinkoje ir visuomeniniame gyvenime bei teikti konkurencines sąlygas bei vartotojų poreikius atitinkančias paslaugas. 
    Taip pat įskaitant, bet neapsiribojant: įtraukti į įstaigos veiklos plano įgyvendinimą visuomenę, ypač socialiai pažeidžiamus asmenis; vystyti socialinę integraciją; sukurti darbo vietas ir pritaikyti patalpas neįgaliesiems bei dalintis patirtimi su kitomis panašią veiklą vykdančiomis institucijomis, įstaigomis ar kitais asmenimis; įdarbinti neįgaliųjų tikslinei grupei priklausančius asmenis;  vykdyti socialiai remtinų žmonių mokymą (lavinimą); organizuoti užsiėmimus ir seminarus įvairioms visuomenės grupėms; organizuoti susitikimus su specialistais bei rengti ir vykdyti edukacinio ir konsultacinio pobūdžio mokymus bei seminarus; domėtis Lietuvos ir tarptautine patirtimi bei siekti dalyvauti papildomose programose, burti panašių pomėgių žmones ir skatinti bendravimą bei bendradarbiavimą; organizuoti labdaros renginius bei ieškoti rėmėjų; sudaryti palankias sąlygas besidomintiems įstaigos veikla gauti informacijos, pasirūpinti pakankama informacijos sklaida ir siekti pritraukti verslo subjektus bei pavienius asmenis bendradarbiauti ir naudotis įstaigos paslaugomis.

 
    Siekdama šių tikslų įstaiga: 
• sukuria darbo vietas ir įdarbina neįgaliųjų tikslinei grupei priklausančius asmenis;
• įrengia darbo vietas, kurios atitinka specialiuosius neįgaliųjų poreikius siekiant, kad neįgalieji galėtų vykdyti numatytą profesinę veiklą;
• analizuoja rinkoje vykstančius procesus bei vartotojų poreikius, siekiant efektyviai veikti bei sėkmingai konkuruoti;
• organizuoja darbuotojų profesinių gebėjimų įgijimo ir kvalifikacijos kėlimo mokymus;
• prisideda prie socialiai remtinų žmonių laisvalaikio ir kitų programų organizavimo;
• planuoja, organizuoja ir veda specialiuosius užsiėmimus ir teminius mokymus;
• dalyvauja įvairiose socialinėse ir kitose programose bei renginiuose;
• ruošia, organizuoja ir vykdo labdaros projektus bei renginius;

Šiuo metu visi  įmonėje dirbantys žmonės yra su negale.

 DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"
LatentStyleCount="267">

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal" />

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1" />UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title" />


UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle" />

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong" />

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis" />

UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid" />


UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing" />

UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading" />

UnhideWhenUsed="false" Name="Light List" />

UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid" />

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1" />

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2" />

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1" />

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2" />

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1" />

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2" />

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3" />

UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List" />

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading" />

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List" />

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid" />

UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1" />

UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1" />

UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1" />

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1" />

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1" />

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1" />


UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph" />

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote" />

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote" />

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1" />

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1" />

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1" />

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1" />

UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1" />

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1" />

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1" />

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1" />

UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2" />

UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2" />

UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2" />

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2" />

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2" />

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2" />

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2" />

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2" />

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2" />

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2" />

UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2" />

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2" />

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2" />

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2" />

UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3" />

UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3" />

UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3" />

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3" />

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3" />

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3" />

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3" />

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3" />

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3" />

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3" />

UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3" />

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3" />

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3" />

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3" />

UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4" />

UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4" />

UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4" />

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4" />

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4" />

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4" />

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4" />

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4" />

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4" />

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4" />

UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4" />

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4" />

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4" />

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4" />

UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5" />

UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5" />

UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5" />

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5" />

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5" />

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5" />

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5" />

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5" />

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5" />

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5" />

UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5" />

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5" />

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5" />

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5" />

UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"